Czy tłumacz przysięgły musi mieć działalność gospodarczą?

Czy tłumacz przysięgły musi mieć działalność gospodarczą? To jedno z tych pytań, które zadaje sobie wielu młodych tłumaczy. Co dalej, jaką drogę wybrać? Czy tłumacz przysięgły musi prowadzić działalność gospodarczą? A może nie musi? Gdzie szukać odpowiedzi na te pytania? Co warto w tym temacie wiedzieć? Tak wielu młodych tłumaczy ma ten dylemat. A jak jest faktycznie? Oto kilka słów w tym temacie.

Działalność tłumacza – jak założyć działalność?

Praca tłumacza jest naprawdę wyjątkowa. Jak w żadnej innej mamy wiele możliwości do realizacji siebie. Praca w tym zawodzie oznacza też wolność wyboru formy zatrudnienia. To, którą z nich wybierze, zależy tylko od niego. Tłumacz może pracować w biurze tłumaczeń lub jako freelancer. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety. I wie o tym każdy tłumacz. Jeśli jednak chcesz poczuć wolność, z pewnością myślisz o własnej działalności. Jak ją założyć? Czy dla tłumaczy przysięgłych są jakieś szczególne wymagania w tym zakresie? A może wcale nie? Czy tłumacz przysięgły musi mieć własną działalność? To zależy. Okazuje się, że może, a nie musi. Jak zatem pracować w tym zawodzie bez własnej działalności gospodarczej? Czy to możliwe? Jak najbardziej. Sprawdźmy czy tłumacz przysięgły może z tej opcji skorzystać.

Ciekawy artykuł dla Ciebie: Szkolenia dla tłumaczy online

Zawód tłumacza przysięgłego – to warto wiedzieć

Kim jest tłumacz przysięgły tłumaczyć nie trzeba. Mniej więcej każdy z nas wie, czym taka osoba się zajmuje. Jednak niewiele osób wie, jak wysokie wymagania trzeba spełnić aby zostać tłumaczem przysięgłym. Tu nie wystarczy sama znajomość języka obcego. Tu liczy się coś więcej. Aby móc pracować w tym zawodzie należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Ale to jeszcze nie wszystko. Zostać tłumaczem przysięgłym wcale nie jest łatwo, jak mogłoby się wydawać. Samo zdanie egzaminu nie oznacza jeszcze prawa do pracy w zawodzie. Należy jeszcze uzyskać uprawnienia do pracy jako tłumacz przysięgły. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 r o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym? Czy każda osoba znająca język obcy? Otóż nie. Tu sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku innych tłumaczy. Dlaczego tak jest? Z różnicy pomiędzy zwykłym tłumaczem a tłumaczem przysięgłym. Otóż, aby zostać tłumaczem przysięgłym należy:

  • posiadać obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, lub na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  • znać język polski,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia,
  • zdać z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Jednak to wciąż nie wszystko. Tłumacz przysięgły nie może być także osobą karaną. Jak widać, wymagania do zawodu są spore. I nie każdy jest w stanie im sprostać. Dlaczego? Bo wymagania są naprawdę duże. A czym zajmuje się tłumacz przysięgły? Otóż, ma on prawo sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na polski i odwrotnie. Wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne, na rzecz osób prywatnych i osób prawnych. Ale to nie wszystko. Wykonuje on również tłumaczenia na rzecz sądów i urzędów. To bardzo wyjątkowa praca. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Praca ta wiąże się także z dużą odpowiedzialnością takiej osoby. Tłumacz przysięgły używa pieczęci tłumacza. Znajduje się na niej imię i nazwisko tłumacza oraz pozycja na liście tłumaczy przysięgłych. Czy zatem tłumacz przysięgły musi mieć działalność gospodarczą? Co mówią na ten temat przepisy podatkowe?

Czy tłumacz musi prowadzić działalność gospodarczą?

Okazuje się, że może, ale nie musi. Jeszcze do niedawna tłumacz przysięgły mógł świadczyć usługi na podstawie umowy o dzieło lub założyć własną działalność gospodarczą. No, jeszcze mógł być zatrudniony na umowie o pracę. Jednak ta ostatnia sytuacja rzadko miała miejsce. Dziś wiele się w tym zakresie zmieniło. Obecnie działalność tłumacza może być prowadzona praktycznie w każdej formie. Do wyboru podatnik ma jednoosobową działalność gospodarczą, działalność w formie spółki prawa handlowego lub prawa cywilnego. Może także wykonywać ją w oparciu o umowy o dzieło. One także pozwalają traktować tę działalność jako działalność wykonywaną osobiście. Ale to nie wszystko. Tłumacz może także prowadzić działalność nierejestrowaną. Pozwala na to rozwiązanie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz U z 2018 r. poz. 646 z póź. zm.). Jednak nie każdy może skorzystać z tej opcji. Zacznijmy od tego, że zasadniczo każdy tłumacz może ją prowadzić. Pod warunkiem, że spełnia warunki wymienione w art. 5 tej ustawy, czyli:

  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej.
  • przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
  • jest osobą fizyczną i nie wykonuje działalności w formie spółki cywilnej.

Zatem, jeśli spełniasz te warunki, możesz wykonywać działalność nierejestrowaną. Nawet jeśli jesteś tłumaczem przysięgłym. To świetne rozwiązanie gdy dopiero zaczynasz pracę w zawodzie tłumacza. Ważne, aby kilka kwestii wziąć pod uwagę. Przede wszystkim należy pamiętać o progu przychodu. Połowa minimalnego wynagrodzenia to z pewnością niski próg. Dlatego warto kontrolować przychody. Po przekroczeniu progu dochodu, musisz zarejestrować działalność gospodarczą. I masz na to tylko 7 dni. To dość krótki termin i musisz o nim pamiętać. Inaczej możesz mieć kłopot z urzędem skarbowym. A tego nikt Ci przecież nie życzy. Jeśli Twoja działalność się rozwija i musisz lub chcesz założyć działalność gospodarczą, poznaj opcje, które masz do wyboru.

Działalność tłumacza – jak założyć?

Już wiemy, że chcąc pracować jako tłumacz, nie musisz rejestrować działalności. Przynajmniej na początku to świetne rozwiązanie. Co jednak, gdy chcemy ją złożyć, albo gdy musimy? Dziś jest to łatwiejsze niż nam się wydaje. Aby móc założyć działalność, obecnie nie musisz wychodzić z domu. Nie musisz nawet pojawić się w urzędzie. Wystarczy dostęp do internetu i odrobina cierpliwości. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale można to zrobić samodzielnie. Jak to zrobić? Wchodząc na stronę rządową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Wypełniając formularz, warto jednak na pewne kwestie zwrócić uwagę. To nie tylko wybór odpowiedniego PKD na usługi tłumaczeniowe, ale także forma opodatkowania. To bardzo istotna kwestia, bo od tego zależy jak będziesz rozliczać podatki z działalności.

Jaka jest najlepsza forma opodatkowania takiej działalności? To zależy od samego tłumacza. Którą z dostępnych opcji wybierze, zależy jak będzie płacił podatek dochodowy. Otóż, do wyboru są dwie opcje. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Czym różnią się te formy opodatkowania? Która z nich będzie korzystniejsza dla tłumacza? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Jaka jest różnica pomiędzy tymi formami? Zasadnicza. Obie te formy różnią się wymiarem podatku. Zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 85528 zł wymiar podatku wynosi obecnie 17% minus kwota zmniejszająca ten podatek. W przypadku podatku liniowego jest to 19%. Jest różnica, prawda? Dlatego wiele zależy od tego, jak duże dochody zamierzamy osiągnąć w danym roku podatkowym. Na początku dobrym rozwiązaniem jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dzięki temu możemy też skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych. Jeśli dochody przekroczą powyższą kwotę, warto rozważyć przejście na podatek liniowy. Jakie obowiązki wynikają z opodatkowania działalności tłumacza? To oczywiście obowiązek płacenia podatków. Jeśli prowadzisz działalność, co miesiąc musisz obliczać podatek i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Tu nie ma innej opcji. Otóż, wszystkie przychody z działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane. A bez wątpienia taką właśnie jest działalność tłumacza.

Działalność tłumacza a podatek VAT

Już wiemy, że tłumacz przysięgły może, ale nie musi mieć działalność gospodarczą. Chodzi o działalność bez rejestracji lub tę ewidencjonowaną. Którą opcję wybierze, zależy od niego. Oczywiście, to, którą formę wybierze powinna być ukierunkowana na rodzaj działalności, którą prowadzi. Jednak to jeszcze w wszystko w tym temacie. Osobną sprawą jest kwestia podatku VAT. Otóż, usługi tłumaczenia są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Czy to oznacza, że tłumacz musi być podatnikiem VAT? Otóż, wcale niekoniecznie. Także może, choć nie musi. Tu też teoretycznie ma opcję do wyboru – być albo nie być podatnikiem VAT.

Kiedy tłumacz nie musi być podatnikiem VAT? Jeśli jego roczne obroty z działalności w roku poprzednim przekroczyły 200.000 zł, musi być vatowcem. Jeśli nie, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i nie płacić VAT. Czy warto nie być podatnikiem VAT? I tak i nie. Z jednej strony usługi tłumaczenia są tańsze o 23% jeśli nie jesteś podatnikiem VAT. Z drugiej zaś zawężasz grono swoich klientów do osób prywatnych. Dlaczego? To proste. Firmy wolą otrzymać fakturę VAT niż rachunek bez tego podatku. W końcu podatek mogą rozliczyć z urzędem skarbowym we własnym rozliczeniu. Dlatego jeśli oczekujesz zleceń od firm, rozważ opcję działalności z VAT. W końcu jako płatnik tego podatku również możesz go odliczyć od kwoty podatku.

Jak widać tłumacz przysięgły wcale nie musi mieć działalności gospodarczej. Jednak, gdy zdecydujesz się na opcję bez rejestracji, sprawdź koniecznie definicję działalności gospodarczej. Pojęcie to nie jest tożsame we wszystkich aktach prawnych. Zanim więc zdecydujesz się na jedną czy drugą z nich, poznaj co przepisy podatkowe mówią na ten temat. I jeszcze jedna ważna sprawa. Nie ma opcji idealnej. Każda ma swoje wady i zalety. Ważne, aby wybrać tę, której szacunek zysków i strat jest dla Ciebie do zaakceptowania.

Może Cię także zainteresować: