Tłumaczenia MSDS

Chcesz wiedzieć jak tłumaczyć MSDS? Jakie warunki powinno spełniać? Co trzeba o nich wiedzieć? Czy są trudne? Kto powinien tłumaczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych? Dziś kilka słów o tym jak tłumaczyć MSDS i dlaczego są tak ważne. Czym w ogóle jest MSDS? Wie o tym każdy przedsiębiorca i importer. Sprawdźmy więc jak tłumaczyć MSDS.

Czym jest karta charakterystyki MSDS?

Aby odpowiedzieć na pytanie jak tłumaczyć MSDS warto wiedzieć czym w ogóle jest. Jakiego rodzaju jest to dokument i czego dotyczy? Zatem po kolei. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiot wprowadzający do obrotu substancję lub preparat chemiczny uznany za niebezpieczny ma obowiązek wraz z nim dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Ta charakterystyka określana jest jako MSDS. Co oznacza ten skrót? Z angielskiego to Material Safety Data Sheet. Co znajduje się w tej karcie? Otóż, w karcie tej zawarte są najważniejsze informacje dotyczące substancji lub mieszaniny. Dzięki temu wiemy jak postępować z nimi aby nie narazić swojego życia i zdrowia oraz środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby MSDS czy SDS było dostępne w kilku wersjach językowych. Po to właśnie, aby każdy kto ma z nimi kontakt wiedział jak z nimi postępować. Dlatego tak istotne jest prawidłowy przekład MSDS. Bo od niego zależeć może życie i zdrowie wielu osób. Także bezpieczeństwo i ochrona środowiska przez szkodliwym wpływem na nie tych substancji i mieszanin. Na co zwrócić uwagę przy tłumaczeniu charakterystyki MSDS? Sprawdźmy to.

Warto przeczytać: Angielski w tłumaczeniach medyczny

Tłumaczenie zgodne z przepisami

Karta charakterystyki MSDS to bardzo ważny dokument. Jego zadaniem jest poinformowanie o zagrożeniu, które może powodować dana substancja. Dodatkowo musi ona zawierać podstawowe dane fizykochemiczne dotyczące składu substancji. oprócz tego przepisy wymagają aby podane w niej były zasady postępowania w sytuacji kontaktu z takim preparatem. Taki dokument jest wymagany we wszystkich krajach UE . Na kim ciąży obowiązek stworzenia MSDS? Są nimi producenci chemikaliów. Co ważne, do karty musi być dostęp na każdym etapie transportu i przechowywania substancji niebezpiecznych. I jeszcze jedna ważna kwestia. Zgodnie z prawem, karta MSDS musi być dostarczona w języku urzędowym państwa, w którym dana substancja chemiczna jest wprowadzana. To bardzo ważne. Inaczej ta niebezpieczna substancja nie może zostać wprowadzona do danego kraju.

Jak tłumaczyć MSDS?

Istotną kwestią jest tu zachowanie wszystkich wymagań stawianych przez prawo. Jakie przepisy tę kwestię regulują? To przede wszystkim prawo UE, które obowiązuje również w Polsce. Co trzeba wiedzieć o tłumaczeniu MSDS? Jakie wymogi muszą być tu zachowane? Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest dyrektywa WE. To właśnie ona określa formę i treść tego dokumentu. Zgodnie z nią w tłumaczeniach należy stosować ustandaryzowany język. To bardzo ważne i tak naprawdę konieczne w tego rodzaju tłumaczeniach, Nie można tu stosować zamiennych pojęć. Wszelkie przekłady, w których zastosowano inne niż oficjalne nazewnictwo UE są uznawane za błędne. Bo tu każde słowo ma znaczenie. I po prostu musi być idealnie odwzorowane w innym języku. Słowo, które wydaje się być bowiem odpowiednie w tłumaczeniu zwykłym, w przekładzie karty charakterystyki może być niedopuszczalne. A to z kolei sprawi, że cały przekład będzie błędny. Dlaczego? Bo nie będzie spełniał wymogów mu stawianych. Dlatego tak istotne jest stosowanie poprawnego, oficjalnie uznanego nazewnictwa.

Kolejnym istotnym aktem jest rozporządzenie REACH. Dotyczy ono bezpiecznego stosowania chemikaliów. Rozporządzenie REACH wprowadza zasadę, że karta charakterystyki i wszystkie jej części muszą być sporządzone w językach państw, w których dane substancje chemiczne i ich mieszaniny mają być przedmiotem obrotu. Przygotowując więc jej tłumaczenie należy o tym pamiętać. Nie wystarczy bowiem przetłumaczyć MSDS na język kraju głównego, do którego chcemy je eksportować. Tu trzeba wykonać tłumaczenie w kilku wersjach językowych. Nie możemy zapomnieć, że są kraje, w których jest kilka języków urzędowych. To chociażby Belgia – z trzema językami czy Irlandia – z dwoma. Stąd też wynika obowiązek posiadania kart MSDS w języku każdego z tych krajów. To niezwykle istotne i nie można o tym zapominać.

Jak widać tłumaczenie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji wcale nie jest tak proste jak nam się wydaje. Tym bardziej, że przepisy w tym zakresie dość często się zmieniają. Wystarczy jako przykład podać 1 czerwca 2015. Co zmieniło się od tej daty? Weszło w życie rozporządzenie 1272/2008 (CLP). Zgodnie z nim od tego momentu obowiązują zaktualizowane piktogramy. Co to takiego? To oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin określające wiążące się z nimi zagrożenia dla życia lub środowiska.

Tłumaczenia MSDS – komu je powierzyć?

Odpowiedź wydaje się prosta. Jak widać tłumaczenia MSDS to naprawdę trudna sprawa. Dlatego absolutnie nie powinniśmy ich wykonywać samodzielnie. Komu należy je zatem powierzyć? Tylko do profesjonalnego biura tłumaczeń. Tu nie ma innej drogi. Tylko fachowiec, który ma doświadczenie w tego rodzaju przekładzie może wykonać go poprawnie. Bo jak widać sama znajomość języka to absolutnie za mało. Takie tłumaczenia zgodnie z wymogami prawnymi mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Nie może być nią osoba przypadkowa. Do takiego przekładu sam słownik nie wystarczy. Tu ważne jest o wiele więcej. Dlatego takie tłumaczenie powinno być powierzone tłumaczowi, który doskonale zna wymogi im stawiane. Przede wszystkim musi znać przepisy prawne dotyczące tego rodzaju przekładów. I oczywiście doświadczenie oraz odpowiednie wykształcenie.

Najczęściej tłumaczeniem kart MSDS zajmują się tłumacze z wykształceniem chemicznym. To osoby, które doskonale znają terminologię używaną w takich dokumentach. Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia MSDS? Wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyki niebezpiecznych substancji od wielu lat. Nasi tłumacze to osoby mające ogromne doświadczenie i wiedzę z tego zakresu tłumaczeń. Pojęcia, które stosują w tłumaczeniach są zgodne z dyrektywą 2006/102/EC z 2006 roku. To ona określa zasady stosowania terminologii w tłumaczeniu kart substancji i preparatów niebezpiecznych. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny tłumaczeń. To oni doskonale znają zwroty H, czyli oznaczenia etykiet. Bezbłędnie je opiszą w języku, w którym tłumaczenia potrzebujesz.

Dlaczego tak ważne jest tłumaczenie MSDS?

Karta charakterystyki substancji szkodliwych to jeden z najważniejszych dokumentów. Dlatego ich tłumaczenie musi być wykonane profesjonalnie. W MSDS znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na temat chemikaliów oraz zasady postępowania z nimi. To tu znajdziemy również wskazówki jak postępować w przypadku niekontrolowanego wycieku i zagrożenia skażeniem. Taki dokument zawiera też dane o metodach ich zapobiegania i procedurach stosowanych w przypadku zagrożenia. Dlatego tak ważne jest poprawne, rzetelne i zgodne z wymogami tłumaczenie. Bo tu nie może być mowy o żadnej pomyłce. Zbyt wiele bowiem zależy od jakości tego tłumaczenia. Nie tylko nasze zdrowie, ale i życie. Dlatego tłumaczenie MSDS musi być jasne, poprawne i zrozumiałe. Dla każdego odbiorcy, nie tylko dla specjalisty. Warto o tym pamiętać.

Może Cię także zainteresować: