Tłumaczenia SDS

Jak dokonać tłumaczenia SDS? Czym w ogóle jest ten dokument? Czy wiesz dlaczego jego tłumaczenie jest tak ważne? W jakim celu wykonuje się takie tłumaczenie? Aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania trzeba wiedzieć nieco więcej w tym temacie. Te rzeczy powinien wiedzieć każdy, kto wprowadza na rynek jakiekolwiek substancje. Zwłaszcza te, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Oto kilka słów w tym temacie.

Czym jest SDS?

Jeśli chcesz wiedzieć jak tłumaczyć SDS, warto poznać czym w ogóle ten dokument jest. Gdzie jest używany, w jakim celu? I wreszcie, kto powinien go przygotować? Zacznijmy jednak od początku, Otóż, SDS jest to karta charakterystyki (z angielskiego safety data sheet – SDS, MSDS) czyli zbiór informacji o substancji lub mieszaninie chemicznej. Jaki jest jej cel? Co trzeba o niej wiedzieć? Jej cel jest bardzo prosty. Ma ona zapewnić użytkownikom produktu informacje na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem chemikalium lub substancji. Zawiera wszystkie dane fizykochemiczne na temat danej substancji. Znajdziemy w niej informacje nie tylko na temat zagrożeń, ale i o metodach ich zapobiegania. To bardzo ważny dokument. I co ważne, obowiązkowy. Każda substancja niebezpieczna lub mieszanina taką kartę charakterystyki musi mieć. Jest to obowiązek prawny. Inaczej nie może być ona wwieziona na teren danego państwa. Jej brak oznacza potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska. A to zbyt duże ryzyko. Dlatego kwestia ta została uregulowana prawnie. Stąd tak istotne jest tłumaczenie kart charakterystyki. Co więcej, jest ono obowiązkowe. Co trzeba o nich wiedzieć? Kto powinien tłumaczyć SDS? Czy możemy to zrobić na własną rękę? Sprawdźmy te kwestię.

Warto przeczytać: Kto wykonuje tłumaczenia medyczne?

Tłumaczenia karty charakterystyki (SDS, MSDS)

Jakie ma zadanie tłumaczenie SDS? Kto powinien je wykonać? Czy jest nim zwykły tłumacz? A może można zrobić je na własną rękę? Okazuje się, że to wcale nie taka łatwa sprawa. Co zatem trzeba wiedzieć o tłumaczeniu kart charakterystyki? Do czego służą? Tłumaczenia MSDS i SDS służą do przekazywania użytkownikom właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa, w odniesieniu do klasyfikacji danej substancji i mieszaniny. Co istotne, tego rodzaju dokument jest obowiązkowy w krajach UE, NAFTA i wielu innych. Przepisy, które powinniśmy znać w tym zakresie reguluje prawo UE, która w sposób szczególny nakazuje obchodzić się takimi substancjami. jaka powinna być treść karty charakterystyki? Jej treść oraz układ definiuje załącznik II rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Zgodnie z prawem karta charakterystyki musi być dostarczona w języku urzędowym państwa, na którego teren ma być wprowadzona dane niebezpieczne substancje. Przygotowując zatem tłumaczenie warto o tym pamiętać. Tym bardziej, że może się okazać konieczne przetłumaczenie dokumentu także na inne języki. W przypadku łańcucha dostaw zasada jest prosta. Każdy klient musi dostać taką kartę w języku urzędowym swojego kraju. Tym bardziej, że tłumaczeniem tego dokumentu powinny się zająć osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. A to już wyższy poziom wtajemniczenia. Czy można wykonać takie tłumaczenie na własną rękę? Czy lepiej powierzyć je specjaliście? Pytanie warte zastanowienia. Bo tłumaczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych to naprawdę ogromne wyzwanie. Taki dokument musi być przetłumaczony przez osobę, która ma odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Ryzyko pomyłki jest bowiem zbyt wysokie. Tu nie może być mowy o żadnym błędzie. Nawet najdrobniejsza pomyłka może narazić życie i bezpieczeństwo osób postronnych. Co zatem zrobić? Komu powierzyć przekład? Tylko do dobrego biura tłumaczeń.

SDS – tłumaczenia profesjonalne

Tłumaczenie kart charakterystyki to nie taka prosta sprawa. Już wiemy, że powinna jest wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Odpowiednie czyli jakie? Czy wystarczy sama znajomość języków aby wykonać je poprawnie. Niestety nie. Tu wymagane jest o wiele więcej. Tu konieczne jest tłumaczenie zgodne z wymogami prawnymi. A to są w stanie zapewnić tylko specjaliści. To oni najlepiej znają wytyczne i wymagania dla tego rodzaju przekładu. Doskonale wiemy jak ważne jest, aby tłumaczenie to wykonały osoby kompetentne. Wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyki na najwyższym poziomie. ego rodzaju przekład zlecamy specjalistom z wykształceniem kierunkowym. To osoby posiadające wykształcenie w zakresie chemii, pracownicy naukowi i doktorzy. Nasi tłumacze stosują zwroty zgodne z dyrektywą WE. Doskonale znają zwroty H i P czyli oznaczenia na etykietach substancji i preparatów chemicznych.

Wykonujemy tłumaczenia w oparciu o wszystkie prawne wytyczne. Stale jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Nasi tłumacze dysponują aktualną wiedzą i doskonale znają wszystkie przepisy w tym zakresie. Tłumaczenia kart wykonujemy w oparciu o REACH oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zwane CLP. To niezwykle istotna kwestia, której nie można pominąć w przekładzie. Dlaczego jest tak istotne? Otóż, weszło ono w życie 1 czerwca 2015 roku. Od tej daty obowiązują zmienione oznakowania dla substancji chemicznych i ich mieszanin. Wprowadzono piktogramy określające zagrożenia. Doskonale je znamy. I zawsze nasze tłumaczenia są zgodne w tymi wytycznymi.

SDS – tłumaczenie na polski. To warto wiedzieć

Tłumaczenie SDS to proces ogromnie wymagający. Od tłumacza wymaga znajomości terminologii specjalistycznej i prawa. Tu nie ma innej możliwości. Bo przekład musi być spójny i jasny dla odbiorcy. Taki przekład powinien być również zgodny z prawem. Co to oznacza w praktyce? Tłumaczenie SDS nie może budzić żadnych wątpliwości co do przekazu. Nie może również dawać żadnych opcji interpretacyjnych. O co chodzi? Co należy wiedzieć w tym temacie?

Otóż, karty charakterystyki to dokumenty specjalistyczne. Dlatego ich tłumaczenie musi być precyzyjne i dokładne. Tylko, że te dokładność nie oznacza dowolności. Tu każde słowo ma znaczenie. I musi być precyzyjnie odwzorowane w języku docelowym. Tu nie ma innej drogi. Tłumacz nie ma tu żadnego pola do popisu dla swej kreatywności. Każde słowo musi zastąpić dokładnie przypisanym mu odpowiednikiem. Inaczej tłumaczenie nie będzie poprawne. Trudno zresztą wyobrazić sobie niedokładne tłumaczenie tego typu treści. Pamiętajmy, że od jego poprawności zależy bezpieczeństwo chemiczne. To dość szerokie pojęcie. Oznacza nie tylko bezpieczeństwo środowiska, ale i nasze. Dzięki poprawnie wykonanemu przekładowi użytkowanie substancji i mieszanin chemicznych jest po prostu bezpieczne. Czy zatem taki przekład możemy wykonać samodzielnie? Absolutnie nie. Tu nie wystarczy wziąć słownik angielsko-polski i przełożyć treść. Gdyby tak było, każdy z nas byłby tłumaczem.

Jak widać tłumaczenia SDS na język polski czy każdy inny język wcale nie jest tak proste jak nam się wydaje. Tym bardziej, że nie każdy tłumacz może je wykonać. Z tego rodzaju przekładem wiąże się bowiem ogromna odpowiedzialność. Dlatego warto zlecić tłumaczenie SDS profesjonalistom z biura tłumaczeń. Oni znają się na takich przekładach jak nikt inny.

Może Cię także zainteresować: