Tłumaczenie uwierzytelnione a przysięgłe – czym się różnią?

Wiele osób chcąc zlecić tłumaczenie do biura tłumaczeń zastanawia się jakiego rodzaju przekład powinien być wykonany. Czy powinno być to tłumaczenie zwykłe czy może tłumaczenie przysięgłe? Z tymi dwoma rodzajami tłumaczeń spotykamy się na co dzień. Ale tak naprawdę niewiele osób wie, jaka jest między nimi różnica. Do tego dochodzi jeszcze pojęcie tłumaczenie uwierzytelnione. Każdy dokument wymaga innego przekładu. Czym różni się tłumaczenie zwykłe od uwierzytelnionego? Jak rozpoznać, którego tłumaczenia potrzebujemy? Sprawdźmy więc czym różnią się te rodzaje tłumaczeń.

Tłumaczenie uwierzytelnione czy przysięgłe?

Zasadniczo tłumaczenia dzielimy na tłumaczenia pisemne i ustne. Wśród tłumaczeń ustnych są tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Tłumaczenia pisemne to tłumaczenia zwykłe i tłumaczenia uwierzytelnione. A co z tłumaczeniami przysięgłymi? Tak naprawdę tłumaczeń przysięgłych nie ma. Co ciekawe, w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego takie pojęcie nie występuje. W tej ustawie nie znajdziemy określenia “tłumaczenie przysięgłe“. Raczej poświadczone. Dlatego poprawnym jest określenie ich jako tłumaczenie uwierzytelnione lub poświadczone. Czym różnią się tłumaczenia uwierzytelnione od zwykłych?

Tłumaczenie uwierzytelnione

Może zostać wykonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Tylko taki tłumacz posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu. I nadane państwowe uprawnienia. Może potwierdzać i tłumaczyć ważne dokumenty. Tylko tłumacz przysięgły może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez innego tłumacza. Czym jest tłumaczenie poświadczone? Kiedy wymagane jest właśnie tłumaczenie poświadczone?

Uwierzytelnienie jest wymagane dla wszystkich dokumentów urzędowych. Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia poświadczonego? Kiedy musimy udać się do tłumacza przysięgłego? Gdy potrzebujemy przetłumaczyć np. akt urodzenia czy świadectwo ukończenia szkoły. To także wyroki sądowe i pisma procesowe. Wszystkie dokumenty, które mają moc prawną w ten sposób muszą być uwierzytelnione. Od zachowania tej formy zależy ich wartość prawna.

Warto przeczytać: Strategie i procedury tłumaczeniowe

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły należy do zawodów zaufania publicznego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka obcego trzeba spełnić szereg kryteriów. Taka osoba musi mieć ukończone studia wyższe oraz zdany egzamin na tłumacza przysięgłego. To jeden z najtrudniejszych egzaminów w karierze tłumacza.

Musi także wykazywać umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i z języka polskiego na język obcy. W Polsce tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która ma polskie obywatelstwo. A także ta, która ma prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium RP. Kandydat musi mieć także pełną zdolność do czynności prawnych. I nie może być karany za jakiekolwiek przestępstwo umyślne.

Tłumacz przysięgły nie może mieć też na koncie wyroków sądowych za przestępstwa skarbowe. Ani za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Takie orzeczenia dyskwalifikują do pracy w tym zawodzie. Tłumacz przysięgły jest bowiem osobą zaufania publicznego. Musi być nieskazitelny i obiektywny. I co najważniejsze, musi wykazywać się biegłą znajomością języka obcego. Tłumaczem przysięgłym jest osoba, która pozytywnie zdała egzamin. I została zaprzysiężona do pracy w tym zawodzie. Zaprzysiężenia dokonuje Minister Sprawiedliwości. Wówczas tłumacz zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych danego języka obcego. Otrzymuje uprawnienia i pieczęć tłumacza przysięgłego.

Pieczęć jest indywidualna. Każdy tłumacz przysięgły ma własną. Tłumacz przysięgły używa pieczęci do uwierzytelnienia przekładu. Każde tłumaczenie poświadczone zawiera odcisk tej pieczęci i podpis tłumacza. Pieczęć powinna znajdować się na każdej stronie tłumaczenia. Dzięki niej dokument nabiera cech dokumentu urzędowego. Oprócz pieczęci i podpisu, każde tłumaczenie uwierzytelnione zawiera określoną formułę. Znajdziemy w niej szczegóły dotyczące dokumentu. A także informację czy przekład wykonywany był na podstawie oryginału czy był to odpis dokumentu. Każda czynność wpisywana jest do repertorium czynności tłumacza przysięgłego. Wszystkie te elementy mają szczególne znaczenie. Bez nich nie możemy mówić o tłumaczeniu uwierzytelnionym.

Tłumaczenia zwykłe

Prostą treść może przetłumaczyć zwykły tłumacz. Wystarczy znać język polski i obcy. O tłumaczeniu zwykłym mówimy w przypadku tłumaczenia treści nieformalnych. Tu wystarczy tłumaczenie zwykłe. Tłumacz zwykły to też ekspert językowy. Praca tłumacza zwykłego jest jednak nieco inna niż przysięgłego. Tłumacz zwykły nie wykonuje poświadczenia dokumentów ani pisma procesowego.

Czym zajmuje się tłumacz zwykły? Realizuje on tłumaczenia z języka obcego na język polski mniej skomplikowanych treści. Nie oznacza to jednak, że jego praca jest mniej ważna. Wręcz przeciwnie. Dobry tłumacz zwykły wykonuje tłumaczenia rożnych treści. Od prostych maili po skomplikowane instrukcje obsługi. Praca tłumacza nie polega wyłącznie na odtworzeniu teksu źródłowego. Takie tłumaczenia nie wymagają tylko znajomości języka obcego. Także własnego, ojczystego. Od umiejętności tłumaczenia zależy jakość przekładu. Dlatego tłumaczenia zwykłe są tak popularne. Warto skorzystać z usług tłumacza zwykłego. Tym bardziej, gdy potrzebujemy przekładu profesjonalnego.

Tłumaczenia zwykłe a przysięgłe – czym się różnią?

Jaka jest różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym? Czy rożni je tylko osoba tłumacza? Nie. Tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego różni wiele. Przede wszystkim charakter tłumaczenia. Tłumaczenia uwierzytelnione charakteryzuje duży formalizm.

Tłumacz przysięgły używa pieczęci, której nie ma tłumacz zwykły. I wreszcie – tłumaczenia uwierzytelnione sporządzone są w języku prawniczym. Dotyczą przekładu dokumentu. Tłumaczenia zwykłe nie dotyczą dokumentu.

Ponadto tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za jakość tłumaczenia. W skrajnych przypadkach może być nawet dyscyplinarnie usunięty z zawodu. Tłumacz zwykły nie. Praca tłumacza zwykłego nie jest tak sformalizowana. Odpowiada on tylko przed klientem.

Czym jeszcze różnią się tłumaczenia przysięgłe od zwykłych? Jest jeszcze jedna różnica. To ilość znaków ze spacjami tworzącymi stronę tłumaczeniową. W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentu jest to 1125 znaków ze spacjami. Strona tłumaczenia zwykłego ma 1800 znaków ze spacjami.

Zatem, czym różnią się tłumaczenia uwierzytelnione od przysięgłych? Niczym. Tak naprawdę oba te pojęcia używane są zamiennie. I dotyczą tego samego tłumaczenia. Czyli uwierzytelnionego. Takie tłumaczenie jest wymagane w przypadku każdego dokumentu urzędowego. Bo przekład poświadczony nie może być wykonany przez tłumacza zwykłego. Jeśli więc potrzebujemy przełożyć dokument na język obcy oraz z języka obcego, musimy udać się do tłumacza przysięgłego. Nawet najlepszy tłumacz zwykły nie ma kwalifikacji do wykonywania tłumaczenia dokumentów. Bo tylko tłumacz przysięgły ma uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Tylko tak przetłumaczony dokument będzie miał moc prawną.

Może Cię także zainteresować: